Ir arriba
Cargando ...
/
o tempo
Búsqueda de artículos

Novas de Castrelo

  • Luns, 29 Outubro do 2018

BANDO 16/2018:AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NO MEDIO RURAL

XURXO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO. (OURENSE)
BANDO 16/2018:AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NO MEDIO RURAL
FAGO SABER se fai público o Plan estatal de Vivenda 2018-2021 e convocar as axudas para o 2018. Poderán ser obxecto destas subvencións as vivendas adquiridas con posterioridade ó 1 de xaneiro de 2018.
 
REQUISITOS:
1. Posuir a nacionalidade española ou residencia legal.
2. Ser maior de idade e ter menos de 35 anos.
3. os ingresos anuais da unidade de convivencia secan iguais ou inferiores a tres veces o IPREM.
4. Ter suscrito na data da convocatoria ou estar en condicións de subscribir un contrato de adquisición dunha vivenda qué:
         Esté localizada nun concello de Galicia de menos de 5.000 habitantes.
         O prezo da vivenda sexa inferior ou igual a 100.000 €.
         Que se trate dunha vivenda xa construída (nova ou usada).
5. estar empadroados na vivenda adquirida.
6.estar ó día das obrigas tributarias estatais e autonómicas.
7. non ser propietario nin usufrutuario de ningunha vivenda.
 
CONTIA: o 20 % do valor da vivenda cun máximo de 10.800 €.
 
prazo DE SOLICITUDE: ata o 16 de novembro de 2018.
 
O que se fai público para xeral coñecemento.
 
Castrelo de Miño, 18 de outubro de 2018.
O Alcalde
Xurxo Rodríguez Méndez
 
Concello de Castrelo de Miño

Avda. do Concello, 18 - 32430 Castrelo de Miño (Ourense)
Telf. 988 493 000 | Fax 988 493 100 | E-mail: concello@castrelo.gal

Copyright © 2017 Concello de Castrelo de Miño. - Todos os dereitos reservados // Privado - Deseño, maquetación e programación web a medida Grupo5.com