Ir arriba
Cargando ...
/
o tempo
Búsqueda de artículos

Novas de Castrelo

  • Martes, 09 Xullo do 2019

Bando 9/2019: Horario de apertura das piscinas municipais durante o período estival

ESTEBAN SUÁREZ MÉNDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE).
Bando 9/2019: Horario de apertura das piscinas municipais durante o período estival
HORARIO DE APERTURA DAS PISCINAS

MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO

ESTIVAL         9/2019                                              


 
ESTEBAN SUÁREZ MÉNDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE).
FAGO SABER que con data 9 de xullo de 2019 procederase á apertura das piscinas municipais, que permanecerán abertas en período estival, no seguinte horario:
De 11:30 H a 20:30 H
Corresponderá aboar pola prestación do servizo regulado as seguintes tarifas:                                                 
1. Entradas:
1.1. Adultos: 2 euros.
1.2. Nenos ata 14 anos, pensionistas e maiores de 65 anos:    1 €.
1.3. Nenos de 0 a 3 anos:   0 €.
2. Abonos de tempada:
2.1 Individuais
2.1.1.Adultos: 100€
2.2.2 Maiores  de 65 anos e os menores de 14 anos: 50€
2.2 Familiares
2.2.1. Matrimonio sen fillos : 140 €
2.2.2.Matrimonio cun fillo: 130 €
2.2.3.Matrimonio con dous fillos: 120 €
2.2.3. Matrimonio con tres ou mais fillos : 110 €
As tarifas para os beneficiarios do servizo terán unha bonificación do 90% para beneficiarios empadroados no Concello.
A aplicación da tarifa bonificada efectuarase a instancia dos interesados, coa entrega dos certificados e documentos xustificativos correspondentes.
 
No caso dos abonos, cando se expidan polo menos con quince dias naturais con posterioridade a data de apertura oficial da tempada correspondente, ratearase a cota polos días naturais que resten para finalizadala tempada.
 
O que se fai público para xeral coñecemento.
Castrelo de Miño, 8 de xullo de 2019
O alcalde
Esteban Suárez Méndez
 
Concello de Castrelo de Miño

Avda. do Concello, 18 - 32430 Castrelo de Miño (Ourense)
Telf. 988 493 000 | Fax 988 493 100 | E-mail: concello@castrelo.gal

Copyright © 2017 Concello de Castrelo de Miño. - Todos os dereitos reservados // Privado - Deseño, maquetación e programación web a medida Grupo5.com