Ir arriba
Cargando ...
/
o tempo
Búsqueda de artículos

Alcaldía

Xurxo Rodríguez Méndez tomou posesión como Alcalde / Presidente do Concello de Castrelo de Miño na sesión constitutiva do pleno do día 13 de xuño de 2015.

Conforme ao artigo 20.1.a da Lei 7/1985, os alcaldes, xunto co Pleno e os Tenentes de Alcalde, existen en todos os concellos. O alcalde é o presidente da Corporación e ostenta as funcións de dirección do Goberno e da Administración municipal, de representación do concello e a de convocar e presidir as sesións do Pleno. Ademais, tamén dirixe, inspecciona e impulsa os servizos e obras municipais, aproba a oferta de emprego público, ostenta a xefatura superior do persoal e o nomeamento de Tenentes de Alcalde.

En particular, conforme ao acordo plenario do 19 de xuño de 2015:
  • A solicitude e aceptación de subvencións convocadas por outras Administracións Públicas cando, segundo a lexislación ou a normativa reguladora da convocatoria fose competencia do Pleno da Corporación.
  • O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da Corporación en materias de competencia plenaria.

Normativa:

Correo:

alcalde@castrelo.org
Concello de Castrelo de Miño

Avda. do Concello, 18 - 32430 Castrelo de Miño (Ourense)
Telf. 988 493 000 | Fax 988 493 100 | E-mail: concello@castrelo.gal

Copyright © 2017 Concello de Castrelo de Miño. - Todos os dereitos reservados // Privado - Deseño, maquetación e programación web a medida Grupo5.com