Ir arriba

Lunes, 22 de Julio de 2024

Cargando ...
/
el tiempo
Búsqueda de noticias

SERVICIOS / Urbanismo

Urbanismo

  • Avenida do Concello, 18. 1ª planta. 32430, Barral, Castrelo de Miño
  • Teléfono: 988 493 000
  • Fax: 988 493 100
  • E-mail: urbanismo@castrelo.org
  • Horario: Arquitecta - Lunes y viernes (10:00-14:00). Miércoles (15:00-19:00).

Información

O Servizo de Urbanismo de Castrelo de Miño é o encargado de tramitar todos aqueles asuntos que teñan como eixo os ámbitos do uso do solo e a edificación, actividades e o planeamento urbanístico. Este ha de velar polo cumprimento da Lei do Solo galega, do regulamento que a desenvolve e da normativa sectorial que lle é de aplicación verificando a legalidade urbanística de calquera transformación, a tramitación e informe de calquera licenza e comunicación previa, así como a adopción de medidas para garantir a legalidade urbanística.

En concreto, calquera persoa interesada haberá de dirixirse ao servizo para os casos de petición de licenzas e comunicacións de obras, apertura de establecementos ou denunciar en materia de disciplina urbanística.

Inclúe, así mesmo, o Punto de Información Catastral, autorizado pola Dirección Xeral do Catastro do Ministerio de Facenda e Función Pública, e onde se pode acceder á información catastral, como o servizo de consulta e certificación de datos catastrais ou o asesoramento en materia de obrigas co catastro, entre outros.

Normativa

Localización

Ayuntamiento de Castrelo de Miño

Avda. do Concello, 18 - 32430 Castrelo de Miño (Ourense)
Telf. 988 493 000 | Fax 988 493 100

Copyright © 2017 Ayuntamiento de Castrelo de Miño. - Todos los derechos reservados // Privado - Diseño, maquetación y programación web a medida Grupo5.com