Ir arriba

Sábado, 15 de Junio de 2024

Cargando ...
/
el tiempo
Búsqueda de noticias

SERVICIOS / Servicios Sociales

Unidade de Traballo Social

  • Avenida do Concello, 18 32430, Barral, Castrelo de Miño
  • Teléfono: 988 493 000
  • Fax: 988 493 100
  • E-mail: benestar@castrelo.org
  • Horario: De luns a venres de 8:00 a 15:00

Información

A Unidade de Traballo Social conta cunha traballadora social e é a encargada de realizar as xestións para prestar o seguintes servizos:

Servizo de Orientación, Información, Avaliación e Derivación dos recursos comunitarios máis axeitados a cada consulta.

Inclusión Social. Renda de Integración Social, Axudas de emerxencia social, Banco de alimentos, Orientación laboral.

Familia e infancia. Xestión do carné de familia numerosa, de axudas da Seguridade Social por fillo a cargo, por nacemento, para fillos e fillas menores de tres anos e de solicitude de prazas en garderías.

Prestacións de apoio á dependencia. Solicitude de Valoración do Grao de Dependencia, das libranza para coidados de dependencia, Teleasistencia domiciliaria, Servizo de Axuda no Fogar, Centro de día, Vivenda comunitaria.

Xestión de trámites de inmigración.

Intervención nos casos detectados de Violencia Machista.

Saúde. Solicitude do Programa Galego de Protección Social de Saúde Pública, do Grao de Minusvalía, da tarxeta de aparcamento.

Normativa

Localización

Ayuntamiento de Castrelo de Miño

Avda. do Concello, 18 - 32430 Castrelo de Miño (Ourense)
Telf. 988 493 000 | Fax 988 493 100

Copyright © 2017 Ayuntamiento de Castrelo de Miño. - Todos los derechos reservados // Privado - Diseño, maquetación y programación web a medida Grupo5.com